Menu

Довършителни операции

Бързи връзки: Рязане, Ламиниране, Други довършителни операции, Рязане по контур

Рязане

 • за рязане се приемат само поръчки, разпечатани в Екстрийм или на офсет и съобразени с изискванията;
 • точността на рязане е +/- 1 мм;
 • при разпечатки с фонове е задължително отпускането на допълнителни 2 мм фон във всеки край на изделието (пример: за да се получи изделие с размер 297 на 210 мм (А4), трябва да се подготви за рязане с размер 301 на 214 мм). Изключение от това правило са визитките (например визитки с размер 90 на 50 мм е достатъчно да се подготвят с размер 92 на 52 мм);
 • препоръчва се избягването на ограждащи рамки по-близо от 10 мм от края на изделието;
 • при подготовката на монтажи се препоръчва поставянето на външни, а не на вътрешни ножове (кроп-марки) за рязане. Дебелината на линиите трябва да е минимум 0,25 pt или 0,07 мм, а дължината - не повече от 5 мм. При повторяемост на изделията (например ръчно подредени визитки), поставените ножове трябва да са задължително само в краищата на готовия монтаж (а не на всяко изделие) и само на лицето.

Ламиниране

 • за ламиниране се приемат само поръчки, разпечатани в Екстрийм или на офсет и съобразени с изискванията;
 • не се приемат поръчки за ламиниране тип "джоб" (с оставен ламинат по краищата);
 • ширината на ламината е 30,5 см;
 • спазването на изискването за 24-часов престой на разпечатките преди ламиниране е задължително. В противен случай не се гарантира издръжливост срещу отлепване;
 • не се гарантира издръжливостта срещу отлепване, когато разпечатките не са печатани на матова хартия или са с плътни тъмни цветове (например смесено черно, тъмносиньо);
 • за да не се получава отлепване на ламината по края или на местата на сгъвките, трябва да е спазено изискването за избягване на тъмни фонове и избледняване на дизайна в тези места.

Други довършителни операции:

 • за довършителни операции се приемат само поръчки, разпечатани в Екстрийм или на офсет и съобразени с изискванията;
 • за БИГОВАНЕ: маркерите за сгъването трябва да се поставят извън размера за рязане, на страната, на която ще се бигова;
 • за поставяне на СПИРАЛА: препоръчителното разстояние, което трябва да се предвиди за спирала е минимум 0,7 см, а текстът трябва да е на минимум 1 см от ножа;
 • за ПАПКИ А4 с джобче: задължително трябва да се отпуснат по 5 мм от всички страни на папката.

Изисквания и подготовка на файлове за рязане по контур:

 • Файл - подготвен в реален размер;
 • Размери - Максимален размер за рязане по контур при отпечатано изделие - 465/305 мм Максимален размер на рязане без печат - 600/900 мм;
 • Файлови формати - *.cdr, *.ai или *.eps. Максимална версия на файловете - CorelDRAW X8 и AI CC;
 • Фон - изображението, което ще се реже, да е с 1 мм отпуснат фон;
 • Биги и кът контур - трябва да са в различни цветове или слоеве и да са различно наименувани (пр. cut, fold);
 • Линии и тънки елементи - не по-малко от 2 мм. между ножовете;

 • Контури – да няма презастъпване на контурите;
 • Максимална дебелина на медията - 2 мм;
 • Минимален брой точки на крива

нагоре