Menu

Подготовка на файлове

Бързи връзки: Adobe Acrobat Distiller, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, Други файлови формати, Персонализиран печат

Adobe Acrobat Distiller

Adobe Acrobat Distiller конвертира *.eps или *.ps файлове в *.pdf. За качествен печат е необходимо да се генерират с настройка "Print", "Print Optimize" или "Press Quality" в зависимост от версията на Distiller, която използвате. За да получите файлове с по-добра компресия, е необходимо софтуерът да се конфигурира.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop е най-популярната програма за обработване на растери. Поддържа възможност за запазване на векторите в *.pdf файл, което го прави много удобен при подготвянето на файлове за печат.

ВНИМАНИЕ:

Цветовият формат трябва да е CMYK или Grayscale. Печата на файлове в RGB или Lab може да доведе до неприятен резултат. Задължително слоевете (Layers) трябва да се обединят преди изпращане (Layers > Flatten Image). Тази операция понякога променя изображението и може да доведе до неприятен резултат.

Когато започвате нов проект, е важно:

Резолюцията да бъде най-малко 250 dpi за финала на изображението. Когато в проекта има малки шрифтове (около 7 pt или 3 mm), резолюцията на файла е препоръчително да бъде най-малко 400 dpi. Цветовият формат да е CMYK или Grayscale.

Ако в проекта има фонове, размерът трябва да се увеличи най-малко с 2 mm от всички страни.

Преди да изпратите файла, е важно да проверите:

 • Вида на файла: *.tif - с LZW компресия с изключени Layers, *.jpg с настройка на Quality от 7 до 12, *.pdf - Acrobat версия 5 или 6, *.ps - PostScript Level от 1 до 3, *.eps - шрифтовете превърнати в криви, *psd - обединени Layers.
 • Цветoви формат: CMYK.
 • Резолюция: най-малко 250 dpi.
 • Плътно черно: не повече от C=30%, M=30%, Y=30%, К=100%.
 • Увеличаване размера за рязане: най-малко с 2 mm.
 • Важни елементи: най-малко 4 mm преди края на файла.
 • Линии и тънки елементи: минимум 0.25 pt или 0.07 mm.
 • Архивирайте файла преди изпращане - *.zip.

Запис на файла:

 • Запишете файла в *.psd, *jpg или *.tif.
 • Ако във Вашия проект има дребни шрифтове или векторни елементи, може да не ги обединявате, а да запишете файла в *.pdf формат. При този вариант векторната информация се запазва и позволява малките векторни елементи да се отпечатат с гладки контури.
 • Слоевете трябва да са изключени (файлът ще бъде обединен, ако не е направено преди това).
 • Изберете JPEG, Quality 10.
 • Изберете Include Vector Data, Use Outlines for Text - това ще конвертира текстовете в криви, но ще ги запази векторни.
 • Разгледайте файла в Adobe Acrobat.

Настройки за експорт на PDF от Photoshop

Adobe Illustrator

Важно: Цветовият формат на всички елементи трябва да е CMYK. Изпращането на файлове в RGB или Lab може да доведе до неочаквани резултати. Всички шрифтове трябва да са превърнати в криви.

Когато създавате нов файл е важно:

 • Цветове: CMYK.
 • Важни елементи: да са на минимум 4 мм от края на листа.
 • Линии и тънки елементи: не по-малко от 0.25 pt или 0.07 мм
 • Рамки: да бъдат на отстояние най-малко 5 мм от края на изделието.
 • Плътен черен цвят: не повече от C=30%, M=30%, Y=30%, K=100%.
 • Шрифтове: трябва да ги превърнете в криви.
 • Рязане: трябва да увеличите проекта с най-малко 2 мм.
 • Архивиране: за предпочитане е архивирането да е *.zip. От гледна точка на сигурността не приемаме файлове, които се саморазархивират (*.exe, *.sea).

Шрифтове:

 • Конвертирайте шрифтовете в криви.
 • Включете всички Layers във Вашия файл.
 • Отключете всички елементи Object->Show All (Ctrl+Alt+3)
 • Селектирайте целия документ Select->All (Ctrl+A)
 • Конвертирайте шрифтовете в криви Type->Create Outlines (Ctrl+Shift+O)
 • Проверка: от менюто Type->Find Font... натискате бутона Find Next.

Вмъкнати файлове:

 • Ако имате вмъкнати елементи (imported, placed EPS, TIF и др.), те също трябва да отговарят на изискванията:
 • Цветови формат: CMYK.
 • Резолюция: най-малко 250 dpi (dot per inch).
 • Шрифтове: превърнати в криви.
 • Плътно черно: не повече от C=30%, M=30%, Y=30%, K=100%.
 • Линии и тънки елементи: най-малко 0.25 pt или 0.07 mm.

Запис на файла:

 • Ако записвате файла в *.eps, маркирайте края на файла с прозрачна рамка.
 • Ако записвате файла в *.pdf, от меню File изберете Save As... (Ctrl+Shift+S) и изберете Adobe PDF.

Настройки за експорт на PDF от Illustrator

Adobe InDesign

Важно: Цветовият формат на всички елементи трябва да е CMYK. Изпращането на файлове в RGB или Lab може да доведе до неочаквани резултати. Всички шрифтове трябва да са превърнати в криви.

Когато създавате нов файл е важно:

 • Цветове: CMYK.
 • Важни елементи: да са на минимум 4 мм от края на листа.
 • Линии и тънки елементи: не по-малко от 0.25 pt или 0.07 мм
 • Рамки: да бъдат на отстояние най-малко 5 мм от края на изделието.
 • Плътен черен цвят: не повече от C=30%, M=30%, Y=30%, K=100%.
 • Шрифтове: трябва да ги превърнете в криви.
 • Рязане: трябва да увеличите проекта с най-малко 2 мм.
 • Архивиране: за предпочитане е архивирането да е *.zip. От гледна точка на сигурността не приемаме файлове, които се саморазархивират (*.exe, *.sea).

Вмъкнати файлове:

 • Ако имате вмъкнати елементи (imported, placed EPS, TIF и др.), те също трябва да отговарят на изискванията:
 • Цветови формат: CMYK.
 • Резолюция: най-малко 250 dpi (dot per inch).
 • Шрифтове: превърнати в криви.
 • Плътно черно: не повече от C=30%, M=30%, Y=30%, K=100%.
 • Линии и тънки елементи: най-малко 0.25 pt или 0.07 mm.

Запис на файла:

 • Ако записвате файла в *.eps, маркирайте края на файла с прозрачна рамка.

Настройки за експорт на PDF от InDesign

CorelDraw

Внимание: Цветовият формат да е CMYK. Подготвянето на файлове в RGB или Lab може да доведе до неприятни резултати. Всички шрифтове да се превърнат в криви.

Създаване на нов файл:

Внимание: Размерът на проекта трябва да се увеличи най-малко с 2 mm от всички страни. Ако записвате файла в *.eps, отбележете края на проекта с прозрачна рамка.

Проверка преди изпращане:

 • Вид на файла: *.pdf - Acrobat версия 5 или *.eps.
 • Цветови формат: CMYK.
 • Шрифтове: превърнати в криви.
 • Плътно черно: не повече от C=30%, M=30%, Y=30%, K=100%.
 • Рязане: размерът на проекта да се увеличи с най-малко с 2 mm от всички страни.
 • Важни елементи: най-малко 4 mm преди края на проекта.
 • Линии и тънки елементи: минимум 0.25 pt или 0.07 mm.

Ако във Вашия проект имате вмъкнати файлове (imported, placed *.eps, *.tif и др.):

 • Цветови формат: CMYK.
 • Резолюция: най-малко 250 dpi (dot per inch).
 • Шрифтове: превърнати в криви.
 • Плътно черно: не повече от C=30%, M=30%, Y=30%, K=100%.
 • Линии и тънки елементи: най-малко 0.25 pt или 0.07 mm.
 • За да проверите вмъкнатите файлове - от менюто File->Document Info

Запис на файла:

Запишете файла в *.cdr или *.eps. Архивирайте файла и го изпратете.

Настройки за експорт на PDF от CorelDraw


Таб "Objects" е показан в два варианта - за експорт на 300dpi и на 600dpi

Други файлови формати:

Ако стъпките за работа с Вашия софтуер не са описани, е важно да се обърне внимание на следните правила:

 • Ако софтуерът Ви не поддържа CMYK цветова скала (Microsoft Word, Power Point, AutoCad и др.), цветовете може да се получат много различни от това, което виждате на екрана. Софтуерът, с който работите, трябва да може да запише файла в един от следните файлови формати: *.TIFF - с LZW , JPEG, ZIP, JPEG компресия с изключени Layers, *.JPG - Quality, 7 до 12. *.PDF - Acrobat версия 5 или 6, *.PS - PostScript Level от 1 до 3, *.EPS - с шрифтове, конвертирани в криви, *.PSD - обединени Layers. Ако не е възможно да се запише в един от тези формати, може да се отпечата към файл (*.PRN) или към Acrobat Distiller за генерирането на *.PDF.
 • Резолюцията трябва да бъде най-малко 300 dpi за финалния размер на файла. Софтуери, които работят до максимум 72 dpi, не могат да подготвят файлове за висококачествен печат.
 • Конвертирайте шрифтовете в криви.
 • Увеличете размера за рязане най-малко с 2 mm, за да се компенсира изместването при рязане.
 • Безопасна зона: най-малко 4 mm преди края на файла.
 • Дебелина на линиите: минимум 0.25 pt или 0.07 mm.

Персонализиран печат

Новите дигитални технологии за печат позволяват всеки отпечатък да бъде индивидуален.

Примери за персонализация:

Персонални карти или визитки за отстъпки, карти за вход или VIP карти. При печат на покани е възможно имената на получателите да бъдат вградени в дизайна като всяка покана е индивидуална. При печат на оферти или презентации името на получателя може да бъде отпечатано на всяка страница. При печат на листовка могат да се разработят различни варианти и цени за различни типове клиенти. При печат на визитни картички може да се вгради сериен номер в дизайна.

Подготовка на файловете за персонализиран печат:

При подготовката на файлове за персонализиран печат е необходимо да се спазват изискванията към файловете. При подготовка на файловете може да се използва специализиран софтуер за персонализация или допълнителен софтуер към QuarkXpress, Adobe InDesign и други. CorelDraw има стандартно функции за персонализация.

нагоре