Menu

Доставка

 1. Доставката се заявява на колегата, приемащ Вашите поръчки в офиса или по телефона, след уточнение на срока за издаване на поръчката.
 2. Срокове за доставка - за гр. Варна.
  1. Поръчка, получила срок на издаване днешния ден до 17:30 часа, ще бъде доставена в офиса Ви на следващия ден в интервала 10:00-16:00 ч.
   - Пример: Ако срокът за издаване е 15-ти до 17:30 ч., то доставката ще бъде осъществена на 16-ти в интервала 10:00-16:00 часа.
  2. Поръчка, получила срок на издаване днешния ден след 17:30 часа, ще бъде доставена в офиса Ви на по-следващия ден в интервала 10:00-16:00 ч.
   - Пример: Ако срокът за издаване е 15-ти след 17:30 ч., то доставката ще бъде осъществена на 17-ти в интервала 10:00-16:00 часа.
 3. Ако имате няколко поръчки, моля, уточнете дали всички или кои от тях желаете да Ви се доставят, според срока за издаване.
 4. При получаване на доставката, трябва да приемете стоката от поръчката си и да се подпишете в приемо-предавателния протокол на поръчката.
 5. Ако не бъдете намерени на адреса за доставка в посочения срок за изпълнението или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката за доставка се счита за отпаднала. След това можете да я получите в съответния офис на "Екстрийм" в официалното работно време.
 6. Цени за доставка.
  1. За поръчки над 40 лв. без ДДС доставката е БЕЗПЛАТНА в рамките на гр. Варна.
  2. За поръчки под 40 лв. доставката е 3 лева без ДДС в рамките на гр. Варна.
 7. Плащане на поръчката. Може да платите стойността на поръчката по някой от следните начини:
  1. С наложен платеж в момента на получаването на стоката.
  2. В офисите на рекламен център "Екстрийм", в момента на даването на поръчката.
  3. По банков път (ако изберете този начин на плащане, моля, направете превода един ден преди доставката, за да може наш служител да провери и отрази плащането).
 8. Отказ за получаване на стоката от страна на клиента.
  1. Имате право да откажете получаването на поръчаните рекламни материали в "Екстрийм", в посочените в настоящите условия случаи:
   1. Ако доставените материали явно не съответстват на поръчаните от вас и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
   2. Ако при транспортирането стоката е повредена.
  2. Рекламации се приемат в срок до 24 часа от получаването на стоката в офиса на "Екстрийм" или по телефона.
  3. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако откажете да подпише протокола, се приема, че отказът за получаване на стоката е неоснователен и дължите заплащане на разходите за стоката и нейната доставка.
  4. Може да направите рекламация след получаване на стоката и да поискате връщането й и възстановяване на платената от Вас сума, aко стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед.
нагоре